Smartphones og tablets overhaler pc’erne - er din hjemmeside parat?

Det er vigtigt, at gøre sig overvejelser om, hvordan din hjemmeside fungerer på en smartphone og tablet skærm. Analysefirmaet Gartner forventer, at mobiltelefonerne allerede i 2015 vil overhale pc’erne, som de enheder flest mennesker i verden tilgår internettet fra. Al forskning viser samtidig, at hvis din hjemmeside ikke er nem at navigere rundt i på smartphonen, forsvinder brugeren hurtigt igen.

Løsningen kan være at give din hjemmeside et ‘responsive design’. Det betyder, at din hjemmeside genkender den enhed, den bliver tilgået fra og sender indholdet tilbage, tilpasset enheden. Overvejelserne vedrørende optimering til smartphones og tablets vil kræve en analyse af hjemmesiden og virksomhedens behov. 

Mobiloptimeret hjemmeside eller app?
For 8 ud af 10 består hjemmesiden af mere eller mindre statisk kommunikation, men det gør nødvendigvis ikke indholdet mindre vigtigt. Man bør stadigvæk, som minimum, se på at siden præsenteres læsbar på de mobile enheder. Men det er ikke altid nok i sig selv, at siden hjemmesiden præsenteres i et venligt mobilformat.

Der kan være dele af din hjemmeside, som isoleret set, er en afgørende faktor eller bare ER din forretning og her kan en app gå hen og gøre en forskel. Det kunne være vigtig tilgængelig information, en tilgængelig og inspirerende butik, prisliste, produktkatalog mv. Giv kunderne en oplevelse, et værktøj eller en service dine konkurrenter ikke kan tilbyde og læg afstand til dem.

Er din hjemmeside et vigtigt medie eller salgsværktøj med hurtig og dagligt opdateret kommunikation så skal du sikre dig, at hjemmesiden enten får tilført et ‘responsive design’ eller udviklet en app. Forskellen på hvornår det skal være en hjemmeside og hvornår det kræver en app kan forklares enkelt. Hjemmesiden favner typisk hele din kommunikation. En app er typisk blevet til, ved ønsket om, at nedbryde og simplificere specifikke processer i virksomheden, fra eksisterende software eller hjemmesiden.

“Vær, hvor forbrugeren er, og vær der først”
Sådan lyder et udtryk indenfor marketing. Men når nu forbrugerne efterhånden har brugt mobile enheder et godt stykke tid, hvorfor er der så stadig så få, der henvender deres markedsføring, værktøjer og services til de mobile enheder. Det enkle svar er nok, at virksomhederne ser det, som et uprøvet og usikkert territorium, at bevæge sig ind på. De ved godt, de er nødt til at være der, men de mangler nogle til at vise dem vejen. 

Det kan alt sammen opsummeres i en mobilstrategi. Den vil give dig ro og sikkerhed i dine dispositioner. Beslutninger truffet på for hurtige og tilfældige forhold kan vise sig, at blive dyre, at skulle rette op på når man er igennem udviklingsforløbet. Det gælder også for valget af ‘leverandør’. Der findes talrige eksempler på, hvorfor det er meget dyrt, at vælge den billigste løsning.

En mobilstrategi bør i dag være en naturlig del af virksomhedens overordnede strategi og tænkes ind i virksomheden arbejdsgange. Det kræver professionel rådgivning og det er vigtigt, at  strategien lægges inden du går i gang med, at udvikle en app eller optimere din hjemmeside.

Har din hjemmeside et responsive design? Test det ved at finde din smartphone frem og tilgå din hjemmeside

1 note

Show

  1. padform reblogged this from comprendo
  2. comprendo posted this